Biti uposlenik Nobela

Biti uposlenik Nobela
Sa poštenim i transparentnim načinom zapošljavanja postavljamo prave talente na prave pozicije i planiramo efikasne i transparentne karijerne smjernice za Nobelove zaposlenike u skladu sa kulturom performansa koju smo izgradili.

Za više informacija o karijeri i aplikacijama za posao možete nas kontaktirati putem cv@nobel.com.ba