Korporativna odgovornost

Korporativna odgovornost
Prioritetno razumijevanje korporativne odgovornosti Nobela je uključenost u društveno odgovorne aktivnosti koje doprinose društvu, zdravlju, edukaciji i umjetnosti.

CEOx1Dan

Program “CEO na 1 dan” koji već 12 godina širom svijeta provodi Odgers Berndtson smatra se važnim biznis projektom jer omogućava međugeneracijsku empatiju i kritičko iskustvo za nove generacije menadžera. Hakan Şahin, generalni menadžer Nobela, kao jedini predstavnik programa u farmaceutskoj industriji podržava program od samog početka i već dvije godine u Turskoj dijeli svoja poslovna iskustva sa studentima.

‘Fair Play Universities Caravan’ od TMOK-a (Turski nacionalni odbor olimpijskih igara)

Fair Play Universities Caravan kroz koji TMOK posjećuje sve regije u Turskoj i razgovara sa studentima na univerzitetu o ponašanju i mentalitetu u fer igri se održava od 2014 godine. Nobel stvara vrijednost u sportu kroz visokokvalitetne proizvode, te podržavanjem poruke “za dobro, ispravno i lijepo” pod glavnim pokroviteljstvom TMOK Fair Play Universities Caravan. Ponos je biti dio napora koji je uložen u usvajanje Fair Play načina razmišljanja u svakom aspektu sporta.

IKSV (Istanbulska fondacija za kulturu i umjetnost)

Radeći na misiji “poboljšanje kvalitete života vodeći se uvjerenjem da je zdravlje vrijdno svega”, Nobel svojim pristupom “vrijedno je za umjetnost“ podržava festival da dopre do šire publike.

Crveni polumjesec-Darivanje krvi

Radeći entuzijastično više od pola stoljeća sa uvjerenjem “zdravlje je vrijedno svega” i nastojeći podržati javno zdravstvo svojim naporima društveno odgovornog poslovanja, Nobel je proširio akciju darivanja Crvenog polumjeseca koju je provodio 3 godine te je uključio matične stanice. Nobelovi uposlenici koji dobrovoljno učestvuju u ovom projektu sa svješću da “Spašavanje života sa doniranjem krvi i matičnih ćelija je vrijedno svega” doniraju matične ćelije i krv Crvenom polumjesecu.

Pink Truck

Projekt “Pink Truck” sproveden u saradnji sa Continence Society koja radi na studijima funkcionalne urologije i ženske urologije i ima za cilj podizanje svijesti o urinarnoj inkontinenciji što je učestalo kod žena određene starosne dobi. Projekt, koji ima za cilj informirati javnost da je urinarna inkontinencija stresnog tipa izlječiva, se odvijao od maja 2016 do maja 2017 godine i dosegao je opseg od 9000 žena.

Program zabavite se, naučite, higijena od TEGV-a (Turska edukativna volonterska fondacija)

Zaposlenici Nobela koji su odlučili biti volonterski treneri TEGV programa “Zabavite se, naučite, higijena” vjeruju da se osvještenost o zdravom življenju treba razviti kroz edukativni sistem u ranoj dobi, te su obučili 120 djece u osnovnim školama o načinu zaštite od infekcija. Junior Chamber International (JCI), koji ima 169 000 članova u 114 zemalja ima za misiju razvijanje liderstva, poduzetničkih vještina i svijesti o društvenoj odgovornosti kod mladih kako bi doprinjeo pozitivnim promjenama i razvoju unutar zajednice. Ovaj program obuke i Nobel su nagrađeni sa “2016 Interncionalnom nagradom za društvenu odgovornost”.

Dragocjena srca

Svake godine 29 septembra obilježava se Svjetski dan srca. Cilj je skretanje pažnje na kardiovaskularne bolesti, podizanje svijesti o zdravlju kardiovaskulatnog sistema i doprinos poboljšanju kardiovaskularnog zdravlja.

U okviru projekta Nobelov tim je posjetio osnovnu školu i školu za novorođenčad u Mardin Yeşilli Distrikt Koyunlu, susreo se sa dragocjenim malim srcima i dao im kratke informacije o održavanju općeg zdravlja. Nobel je dragocjenim srcima dostavio i kampanju za prikupljanje sredstava pokrenutu unutar kompanije kao dio ovog projekta.

Jedna sadnica za svakog uposlenika

U kampanji “Jedna sadnica za svakog uposlenika” provedenoj u saradnji Nobela sa Ministarstvom šumarstva, 2000 sadnica je donirano uz doprinose naših zaposlenika. Zajedno sa organizacijom u Beykoz Bozhane selu na obali Crnog mora i participacijom Nobelovih uposlenika i njihovih porodica, posađeno je drveće, a naša kampanja je ovjekovječena sa natpisnom pločom Nobel Memorial Forest (Nobel memorijalna šuma).