Nobel Medicus

Nobel Medicus
Nobel Medicus jedina recenzirana, nepristrasna, naučno medicinska publikacija koja postoji već 12 godina i podržana je od farmaceutske kompanije u Turskoj.