Nobel istraživanje i razvoj R&D

Nobel istraživanje i razvoj R&D
Nobel posluje sa ciljem razvoja efektivnih, sigurnih, inovativnih, pristupačnih i pacijentima prilagođenih proizvoda koji pacijentima širom svijeta omogućavaju zdraviji i kvalitetniji život, te pružanju istih na uslugu zdravlja ljudi.

Sa više od pola stoljeća historije i stručnim kadrom Nobel od prvog dana svog osnivanja ima jaku istraživačku i razvojnu kulturu i sa najsavremenijim laboratorijama održava svoje razvojne i istraživačke aktivnosti na 3 različite lokacije.

  • Düzce Pharmaceutical centar za istraživanje i razvoj (R&D)
  • Marmara Teknokent (MARTEK) biotehnološki centar za istraživanje i razvoj (R&D)
  • Ulkar Kimya centar za istraživanje i razvoj (R&D)

Nobel strategija istraživanja i razvoja se bazira na razvoju inovativnih proizvoda radeći u skladu sa strategijama organizacije. 95% portofolija proizvoda i svih formulacija lijekova odobrenih u 39 zemalja rezultat su studija provedenih u centru za istraživanje i razvoj.

Studije istraživanja i razvoja su provedene u okviru nacionalnih i internacionalnih regulacija i smjernica u skladu sa odredbama dobre proizvodne prakse (GMP) i dobre laboratorijske prakse (GLP) utvrđene od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).