Naš pristup ljudskim resursima

Naš pristup ljudskim resursima
Naš pristup ljudskim resursima cijeni zadovoljstvo uposlenika i podržava sudjelovanje i napredak zaposlenika.

Izgovaranjem “Vrijedno za vas” mi u Nobelu podržavamo kontinuitet zadovoljstva uposlenika i nudimo uposlenicima radno okruženje u kojem imaju osjećaj pripradnosti i u kojem dolaze na posao sa oduševljenjem, te imaju edukativnu karijeru i karijeru kojom se ponose.

Zalažemo se za rad bez diskriminacije na osnovu vjere, jezika, rase, pola i etničke pripadnosti u svim našim relacijama unutar naše sfere uticaja u okviru načela jednakosti i objektivnosti.

U Nobelu podržavamo promjenu. Mi idemo za mogućnostima, pokazujemo hrabrost i vjeru u svim procesima promjene i savladavamo prepreke.

U Nobelu donosimo efektivne odluke. Mislimo strateški i savladavamo neizvjesnosti. Donosimo racionalne odluke prepoznavanjem uzročno-posljedičnih veza.

U Nobelu smo orijentisani na rezultate. Precizno planiramo i razvijamo alternativne scenarije koji odgovaraju zahtjevima. Procjenjujemo probleme i rješavamo ih.

U Nobelu razvijamo talente. Podržavamo razvoj karijere Nobelovih uposlenika. Učinkovito koristimo metode mentoringa i treniranja, pružamo i prihvatamo konstruktivne komentare. Podržavamo uspjeh, nagrađujemo ga, te podržavamo organizaciju kontinuirane edukacije.

U Nobelu jačamo saradnju. Otvoreno komuniciramo u pozitivnom poslovnom okruženju gdje se svi poštuju.