Ulkar Kimya

Ulkar Kimya
Ulkar Kimya je udružena kompanija povezana sa Ulkar Holding-om, specijalizirana za proizvodnju aktivnih farmaceutskih sastojaka i obloženih mikropeleta koja se nalazi u Çerkezköy organiziranoj industrijskoj zoni unutar granica Tekirdağ.

Ulkar Kimya je osnovana 1988. godine na površini od 64,000 kvadratnih metara, započela je proizvodnju aktivnih farmaceutskih sastojaka 1990. godine, a mikropeleta 1991. godine osnivanjem posebnog pogona na istoj lokaciji. U 2005. godini odlučeno je da se prošire proizvodni objekti i laboratorije kao bi se zadovoljila sve veća potreba kupaca te je kompanija dosegla površinu od 14,000 kvadratnih metara. Nove laboratorije za kontrolu kvalitete su započele sa radom 2007. godine, a novo proizvodno postojenje za aktivne farmaceutske sastojke dovršeno je na kraju 2009. godine. Ovom ekspanzijom kapacitet je povećan 6 puta.

Važnost koju Ulkar Kimya pridaje kvaliteti, sigurnosti, zdravlju, okolišu i zdravlju na radu dokazano je činjenicom da naši objekti posjeduju EU GMP certifikat od Ministarstva zdravstva Republike Turske, koja je član PIC/s, i BfArM Germany.

Također, Ulkar Kimya služi Holding grupi kompanija i izvozi aktivne farmaceutske sastojke i obližene mikropelete u zemlje Evrope, Rusije, ZND, Azije, i Južne i sjeverne Amerike. Ulkar Kimya i dalje raste kroz proizvodne ugovore sa različitim kompanijama u inostranstvu.

Uz svoje proizvodne aktivnosti Ulkar Kimya posjeduje laboratoriju za istraživanje i razvoj sa modernom infrastrukturom i od 2018. godine je središte istraživanja odobreno od vlade.