Biotehnologija je naš strateški prioritet

Biotehnologija je naš strateški prioritet
Nobel prepoznaje biotehnologiju kao strateški prioritet. Ulaskom u ovo polje 2005. godine s kliničkom studijom Interferon Alpha Faza II, kao prvom među domaćim farmaceutskim kompanijama u Turskoj, Nobel je nastavio sprovoditi biotehnološke studije s državnim grantovima pokrenutim vlastitim kapitalom.

2015. godina je bila pokretnica za Nobel i Tursku biotehnološku industriju. Među 28 projekata i 21 kompanijom, Nobel je jedina kompanija koja je ugovorila projekat sa KAMAG 1007 sa subvencijom od $10 miliona. Ovim projektom pokrenut je prvi nacionalni biološki sličan (BIOSIM-1) projekt podržan od strane države.

Zatim, naš rekombinantni bi-mAb projekt koji je pokrenut uz podršku TÜBİTAK, a u sklopu saradnje Bilkent Univerziteta i Nobela, je prvi biotehnološki projekat razvoja izvornih molekula u Turskoj.

Lansiranjem lijekova sa visokom dodanom vrijednošću koje Nobel prozvodi na domaćem i internacionalom tržištu nastavit će se podržavati uravnoteženost vanjskotrgovinskog deficita u farmaceutskoj industriji u Turskoj.

IFC (Međunarodna finansijska korporacija), institucija grupacije Svjetske banke, je uložila $25 miliona u Nobel za postrojenje za proizvodnju biotehnoloških lijekova. TÜBİTAK podržava ovaj investicioni program kroz finansijsku i tehničku pomoć.

Nobel Pharmaceuticals, pored svojih bio-sličnih ulaganja, ima za cilj povećanje internacionalne konkurentne moći kako same kompanije tako i Turske, fokusirajući se na razvoj originalnih biotehnoloških molekula.

Biotehnološka investicija Nobela sastojat će se od istraživanja i razvoja, te fabrikama sa proizvodnim kapacitetom do 10,000 L na 3 različite lokacije.

Cilj nam je ostvariti domaću proizvodnju u polju biotehnologije, razvijanje novih molekula, kao i otklanjanje odstupanja na ovom polju u Turskoj uz domaći kapital i našim postupkom poroizvodnje inovativnih i visokokvalitetnih proizvoda, s prioritetom na potrebe naše zemlje u Nobelovim GMP/GLP farmaceutskim pogonima u potpunosti osnovanim u Tübitak Marmara Tehnoparku.